REGIO TV 1 - KOMERČNÍ REPORTÁŽ - 10 REGIONÁLNÍCH TELEVIZÍ

*
Ceníková cena: 85 000 Kč
Cena Gate4Ad: registrovat
Cena za 1 x reportáž

Cena odpovídá hodnotě jedné komerční reportáže v délce 60-120 sekund, kterou s Vámi natočí štáb z regionální televize.

Reportáž bude odvysílána v celoplošné síti 10 regionálních televizních stanic RegioTV 1 po celé ČR.

Komerční reportáž bude mít v jednotlivých regionálních televizích minimálně 12 odvysílání za týden.